Zakres Usług

Biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksową obsługę firm jednoosobowych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego.

Poradę i pomoc uzyskają również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, także dotyczącą wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Biuro rachunkowe współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa, prawa pracy i doradztwa gospodarczego. W związku z tym pełna obsługa obejmuje również pomoc i poradę także w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

Zakres usług biura rachunkowego obejmuje:

  • doradztwo podatkowe
  • prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej
  • obsługę kadrowo-płacową
  • rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia roczne
  • rozliczenia ulg budowlanych
  • inne usługi księgowe wg indywidualnych uzgodnień

Biuro rachunkowe występuje również w imieniu Państwa w sprawach przed urzędami – skarbowym i ZUS. Jako pełnomocnik zaoszczędza Państwa czas i emocje.