Oferta Cenowa

Usługi o charakterze ciągłym - wynikające z podpisanej umowy pomiędzy klientem a biurem rachunkowym - rozlicza się w oparciu o uzgodnione stawki ryczałtowe.

Przy ustalaniu honorarium biuro rachunkowe bierze pod uwagę m.in. pracochłonność wynikającą z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, ilość zatrudnionych osób, rozmiar i charakter prowadzonej działalności.

Orientacyjne ceny usług świadczonych przez biuro rachunkowe:

  • obsługę kadrowo-płacową ( dotyczy usług tylko w tym zakresie):
od 20,-zł
  • rozliczenia z ZUS (dotyczy usług tylko w tym zakresie):
od 20,- zł
  • rozliczenia roczne:
od 20,- zł
  • rozliczenia ulg budowlanych:
od 50,- zł
  • ryczałt ewidencjonowany:
od 100,- zł
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
od 150,- zł
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych:
od 500,- zł